ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Φ.Σ.Μ. ΕΤΟΥΣ 2010 PDF Εκτύπωση E-mail
Πέμπτη, 24 Νοέμβριος 2011 10:45

ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Φ.Σ.Μ. ΕΤΟΥΣ 2010


Προς
το Δ.Σ. και τα Μέλη τη ΓΣ.
τον Φ.Σ. Μεσσηνίας

Η εκλεγείσα από τη Γενική Συνέλευση του Φ.Σ.Μ. Επιτροπή  διαχειριστικού ελέγχού έτους 2010 μετά τον έλεγχο πού έκανε διαπίστωσε το
εξής:
Α) Τα υπόλοιπα πού υπάρχουν στις 31- Ι 2-2010 στην  τράπεζα και  μετρητά είναι:
1. Εθνική Τράπεζα (Λογαρ. Διαχειρίσεως Φ.Σ.Μ.)    86783,92€
2.    Αγροτική Τράπεζα (Λογαρ. Διαχειρίσεως    -
3.    Μετρητά            516,02 €   
Β) Αντίστοιχα  από τα βιβλία τον απολογισμού του ΦΣΜ   προκύπτει ταμειακό υπόλοιπο για χρήση 2011     120765,89-33465,95=87299,94 €   .
Κατά του έλεγχο των παραστατικών ευρέθησαν όλα σωστά και   ουδεμία  διαφορά διαπιστώθηκε..Ελεγχθείσαν τα Γραμ. Είσπραξης, Διπλότυπα - Τριπλότυπα, καθώς και    το εντάλματα  πληρωμής - Απ. Επαγγ. Δαπανών. Όλες οι δαπάνες είναι εγκεκριμένες από το Δ.Σ. και καταχωρημένες στα πρακτικά τον Δ.Σ.Επίσης, τα εντάλματα ηρωμής υπογεγραμμένα από τον Πρόεδρο -Γραμματέα --- Ταμία.Ο έλεγχος έγινε στα πλαίσια των γνώσεων και ικανοτήτων μας και όλα ευρέθησαν σύμφωνα με το νόμο.


Καλαμάτα 21~11~2011
Η Εξελεγκτική Επιτροπή

tamoxifen citrate online otc